Kúpa propagačných magnetiek

Ak máte záujem podporiť mladých misionárov z UPeCe, tak kúpou týchto magnetiek ich posúvate bližšie k naplneniu ich cieľov.

Magnetky sa dajú zakúpiť na recepcii u koordinátorov v samotnom UPeCe v Bratislave.

1 oblak 3 gitara 2 cesta 4 strom