Sponzori

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorý sa materiálne alebo finančne podieľajú na našich aktivitách. Bez nich by naša činnosť v takomto rozmere nebola možná.


Univerzitné pastoračné centrum

Staré Grunty 36
Bratislava 4
Slovensko
841 04
Tel.:0905 406 679
upc@upc.uniba.sk

 

Spoločnost Božieho Slova, Misionári Verbisti, Slovensko

Spoločnosť Božieho Slova
Kalvária 3
949 00
Nitra
Tel.: +421 37 77 69 411

 

Autoservis Pavel Šmikniar

Šmikniar Pavel
Predmestie 1
960 01
Zvolen
Tel.: +421 045 533 3888

 

Vydavateľstvo Don Bosco

Miletičova 7
821 08
Bratislava
Tel.: 02/555 72 226
 

Ďakujeme aj všetkým ostatným darcom.