Naša služba

Ako to všetko začalo?

Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého vyzvali Spoločnosť Božieho Slova o pomoc pri opravných prácach na kostole a pri práci s deťmi a mládežou. V lete roku 2001 sa vydalo prvých 14 študentov z Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza (UPC) v Bratislave do Bodonoša v Rumunsku. Mladí pomohli pri opravách kostola a nadviazali dobré a hlboké vzťahy s domácimi, a tak sa v lete vrátili opäť. Misie teda pokračovali, aj keď bol kostol už opravený. Postupne sa malá skupina ľudí, ktorá chodila do Rumunska rozšírila, až vznikol v rámci UPeCe tím – Misijný tím.

Kam chodíme?

Prvá skupina dobrovoľníkov išla do dediny Bodonoš (po rumunsky Budoi). Bodonoš sa nachádza na severo-západe Rumunska, v oblasti Bihor. Neskôr sa naša činnosť rozšírila aj do ďalších slovensko-rumunských dedín – Bajaš, Derna, Čerpotok, Varzaľ a Gemelčička. Slováci sem prišli v 18. a prvej polovici 19. storočia z rôznych oblastí Slovenska (Gemer, Spiš, Zemplín, Orava, Kysuce, Zvolen). Prišli kvôli zemi. Dodnes si udržiavajú jazyk, takže nemáme žiadnu jazykovú bariéru. V posledných rokoch sa medzi naše misijné miesta pridala aj Terchová. Tu organizujeme prímestský tábor pre deti.

Ako pracujeme?

Naše prípravy na leto začínajú už cez semester. Počas našich stretnutí pripravujeme stretká pre deti a mladých do Rumunska. Chystáme aj “dospelácke” stretká, ktoré sú v rumunsku tiež veľmi obľúbené. Popri tom si sami zháňame financie na cestu. Snažíme sa tiež stretávať pri rôznych oddychových aktivitách, aby sme sa navzájom lepšie spoznali a vytvorili dobré spoločenstvo. V rumunsku mávame stretká s deťmi a mladými a okrem toho sa snažíme pomôcť miestnym ľuďom kde treba. Pri rôznych každodenných činnostiach.